Stoer! overzicht van Groep 7 van Voorbeeldschool uit Schoonhoven Aantal leerlingen: 23 10 februari 2012


Totaallijst van Groep 7 van Voorbeeldschool Aantal deelnemers 23
Laatste afname 10 februari 2012
 
Vervelend doen helemaal niet waar niet echt waar best waar helemaal waar
  Het is leuk om andere kinderen te plagen
       
Het is leuk om andere kinderen uit te lachen
       
Ik maak gemakkelijk ruzie
       
Het is leuk om gemeen tegen anderen te doen
       
Het is grappig om kinderen aan het huilen te krijgen
       
Het is grappig om de juf of meester onder de les te storen
       
Het is leuk om ondeugend te zijn
       
Het is leuk als andere kinderen bang voor mij zijn
       
 
Ongelukkig zijn helemaal niet waar niet echt waar best waar helemaal waar
  Ik voel mij vaak alleen
       
Ik voel mij vaak verdrietig
       
Ik word regelmatig gepest
       
Ik zou graag willen dat mijn leven anders was
       
Ik vind mezelf stom
       
Ik huil snel en vaak
       
Ik denk dat niemand mij aardig vindt
       
Ik voel mij vaak hulpeloos
       
Ik voel mij vaak waardeloos
       
Ik doe meestal van alles verkeerd
       
 


Sociaal zijn helemaal niet waar niet echt waar best waar helemaal waar
  Het is leuk als andere kinderen door mij blij worden
       
Ik help uit mijzelf andere kinderen
       
Ik help iemand die valt of verdrietig is gelijk
       
Ik ben wel goed in het helpen van anderen
       
Ik denk dat ik best wel veel dingen kan
       
Het is leuk als andere mensen trots op mij zijn
       
Ik wil dat andere mensen mij eerlijk vinden
       
Als ik iets beloof aan iemand, dan doe ik het ook
       
Ik doe vanuit mijzelf aardig tegen iedereen
       
Ik ben voor andere mensen betrouwbaar
       
 
Storend zijn helemaal niet waar niet echt waar best waar helemaal waar
  Ik roep gemakkelijk vaak door de klas
       
Ik ben vaak onrustig in de klas
       
Ik maak vaak rare geluiden in de klas
       
Ik gedraag me regelmatig niet zoals het hoort
       
De juf of meester is regelmatig boos op mij
       
Ik doe regelmatig dingen die eigenlijk niet mogen
       
Ik doe vaak brutaal tegen andere mensen
       
Ik let niet goed op in de les
       
 


Vervelend doen
helemaal niet waar
niet echt waar
best waar
helemaal waar
  Het is leuk om andere kinderen te plagen 8 11 2 2
Het is leuk om andere kinderen uit te lachen 11 7 4 1
Ik maak gemakkelijk ruzie 16 6 0 1
Het is leuk om gemeen tegen anderen te doen 8 11 3 1
Het is grappig om kinderen aan het huilen te krijgen 21 0 1 1
Het is grappig om de juf of meester onder de les te storen 10 9 3 1
Het is leuk om ondeugend te zijn 19 3 1 0
Het is leuk als andere kinderen bang voor mij zijn 11 8 2 2
 
Ongelukkig zijn
helemaal niet waar
niet echt waar
best waar
helemaal waar
  Ik voel mij vaak alleen 15 4 4 0
Ik voel mij vaak verdrietig 10 6 1 5
Ik word regelmatig gepest 22 0 0 0
Ik zou graag willen dat mijn leven anders was 5 12 0 6
Ik vind mezelf stom 4 13 5 1
Ik huil snel en vaak 7 9 3 4
Ik denk dat niemand mij aardig vindt 11 7 4 1
Ik voel mij vaak hulpeloos 13 7 0 3
Ik voel mij vaak waardeloos 13 7 1 2
Ik doe meestal van alles verkeerd 18 4 0 1
 


Sociaal zijn
helemaal niet waar
niet echt waar
best waar
helemaal waar
  Het is leuk als andere kinderen door mij blij worden 1 1 7 14
Ik help uit mijzelf andere kinderen 3 0 0 20
Ik help iemand die valt of verdrietig is gelijk 0 1 3 19
Ik ben wel goed in het helpen van anderen 2 6 7 8
Ik denk dat ik best wel veel dingen kan 1 1 2 19
Het is leuk als andere mensen trots op mij zijn 1 0 0 22
Ik wil dat andere mensen mij eerlijk vinden 1 1 0 21
Als ik iets beloof aan iemand, dan doe ik het ook 0 0 10 13
Ik doe vanuit mijzelf aardig tegen iedereen 3 8 11 0
Ik ben voor andere mensen betrouwbaar 0 0 0 22
 
Storend zijn
helemaal niet waar
niet echt waar
best waar
helemaal waar
  Ik roep gemakkelijk vaak door de klas 0 8 8 6
Ik ben vaak onrustig in de klas 6 9 5 3
Ik maak vaak rare geluiden in de klas 7 7 6 2
Ik gedraag me regelmatig niet zoals het hoort 10 8 1 3
De juf of meester is regelmatig boos op mij 4 12 5 2
Ik doe regelmatig dingen die eigenlijk niet mogen 4 11 7 1
Ik doe vaak brutaal tegen andere mensen 2 12 5 2
Ik let niet goed op in de les 5 9 3 5


Vervelend doen
helemaal niet waar
niet echt waar
best waar
helemaal waar
  Het is leuk om andere kinderen te plagen Daan • Bas • Denise • Lars • Nigel • William • Stijn • Richard • Nick • Dennis • Elise • Ingrid • Leen • Lisanne • Marion • Marjolein • Nina • Wolf • Rens • Leonie • Martijn • Marijke • Natasja •
Het is leuk om andere kinderen uit te lachen Denise • Dennis • Lisanne • Marion • Marjolein • Nigel • Nina • William • Stijn • Richard • Rens • Daan • Bas • Elise • Lars • Leonie • Marijke • Natasja • Nick • Ingrid • Leen • Wolf • Martijn •
Ik maak gemakkelijk ruzie Daan • Dennis • Elise • Ingrid • Lars • Lisanne • Leonie • Marijke • Marjolein • Nigel • Natasja • Nina • Wolf • William • Stijn • Rens • Bas • Denise • Nick • Leen • Marion • Richard • Martijn •
Het is leuk om gemeen tegen anderen te doen Denise • Dennis • Lisanne • Nina • William • Stijn • Richard • Rens • Daan • Nick • Elise • Ingrid • Leen • Lars • Marion • Martijn • Marjolein • Nigel • Wolf • Bas • Leonie • Natasja • Marijke •


Vervelend doen
helemaal niet waar
niet echt waar
best waar
helemaal waar
  Het is grappig om kinderen aan het huilen te krijgen Daan • Bas • Denise • Nick • Dennis • Elise • Ingrid • Leen • Lars • Lisanne • Marion • Marijke • Martijn • Marjolein • Nigel • Nina • Wolf • William • Stijn • Richard • Rens • Leonie • Natasja •
Het is grappig om de juf of meester onder de les te storen Bas • Denise • Nick • Elise • Leen • Lars • Nigel • Nina • William • Stijn • Daan • Dennis • Ingrid • Marion • Marijke • Martijn • Wolf • Richard • Rens • Lisanne • Leonie • Natasja • Marjolein •
Het is leuk om ondeugend te zijn Daan • Bas • Denise • Dennis • Elise • Ingrid • Lars • Lisanne • Leonie • Marion • Marijke • Martijn • Nigel • Natasja • Wolf • William • Stijn • Richard • Rens • Nick • Leen • Marjolein • Nina •
Het is leuk als andere kinderen bang voor mij zijn Daan • Bas • Dennis • Elise • Lars • Lisanne • Marion • Nigel • Stijn • Richard • Rens • Denise • Nick • Leen • Leonie • Martijn • Marjolein • Natasja • William • Marijke • Nina • Ingrid • Wolf •
 


Ongelukkig zijn
helemaal niet waar
niet echt waar
best waar
helemaal waar
  Ik voel mij vaak alleen Daan • Bas • Denise • Nick • Dennis • Elise • Leen • Lars • Lisanne • Martijn • Nigel • William • Stijn • Richard • Rens • Marion • Marijke • Marjolein • Nina • Ingrid • Leonie • Natasja • Wolf •
Ik voel mij vaak verdrietig Daan • Denise • Nick • Dennis • Leen • Marion • Marijke • Marjolein • Nina • Stijn • Bas • Lars • Martijn • William • Richard • Rens • Lisanne • Elise • Ingrid • Leonie • Natasja • Wolf •
Ik word regelmatig gepest Daan • Bas • Denise • Nick • Dennis • Elise • Ingrid • Leen • Lars • Lisanne • Leonie • Marion • Marijke • Martijn • Marjolein • Natasja • Nina • Wolf • William • Stijn • Richard • Rens •
Ik zou graag willen dat mijn leven anders was Bas • Lisanne • Marijke • Martijn • William • Daan • Denise • Dennis • Lars • Leonie • Marion • Nigel • Natasja • Nina • Stijn • Richard • Rens • Nick • Elise • Ingrid • Leen • Marjolein • Wolf •
Ik vind mezelf stom Daan • Bas • Lisanne • William • Denise • Nick • Dennis • Elise • Leen • Lars • Marijke • Martijn • Nigel • Nina • Stijn • Richard • Rens • Ingrid • Leonie • Marjolein • Natasja • Wolf • Marion •


Ongelukkig zijn
helemaal niet waar
niet echt waar
best waar
helemaal waar
  Ik huil snel en vaak Elise • Marion • Martijn • Nigel • Nina • William • Stijn • Daan • Nick • Dennis • Leen • Lars • Lisanne • Marijke • Marjolein • Richard • Ingrid • Leonie • Bas • Denise • Leonie • Natasja •
Ik denk dat niemand mij aardig vindt Daan • Bas • Denise • Dennis • Ingrid • Lars • Lisanne • Nigel • Wolf • William • Richard • Nick • Elise • Leen • Marion • Marijke • Nina • Stijn • Martijn •
Ik voel mij vaak hulpeloos Daan • Bas • Ingrid • Lars • Lisanne • Marion • Marjolein • Nigel • Nina • Wolf • William • Stijn • Richard • Denise • Nick • Elise • Leen • Leonie • Marijke • Natasja • Dennis • Martijn • Rens •
Ik voel mij vaak waardeloos Daan • Lars • Leonie • Marion • Marijke • Martijn • Marjolein • Nigel • Natasja • Wolf • William • Richard • Rens • Denise • Nick • Elise • Leen • Lisanne • Nina • Stijn • Ingrid • Bas • Dennis •
Ik doe meestal van alles verkeerd Daan • Bas • Denise • Elise • Ingrid • Lars • Lisanne • Marion • Marijke • Martijn • Marjolein • Nigel • Nina • Wolf • William • Stijn • Richard • Rens • Nick • Leen • Leonie • Natasja • Dennis •
 


Sociaal zijn
helemaal niet waar
niet echt waar
best waar
helemaal waar
  Het is leuk als andere kinderen door mij blij worden Rens • Marijke • Ingrid • Lars • Leonie • Marion • Marjolein • Natasja • Wolf • Daan • Bas • Denise • Nick • Dennis • Elise • Leen • Lisanne • Martijn • Nigel • Nina • William • Stijn • Richard •
Ik help uit mijzelf andere kinderen Marijke • Martijn • Rens • Daan • Bas • Denise • Nick • Dennis • Elise • Ingrid • Leen • Lars • Lisanne • Leonie • Marion • Marjolein • Nigel • Natasja • Nina • Wolf • William • Stijn • Richard •
Ik help iemand die valt of verdrietig is gelijk Martijn • Denise • Dennis • Marion • Daan • Bas • Nick • Elise • Ingrid • Leen • Lars • Lisanne • Leonie • Marijke • Marjolein • Nigel • Natasja • Nina • Wolf • William • Stijn • Richard • Rens •
Ik ben wel goed in het helpen van anderen Elise • Lisanne • Nick • Leen • Leonie • Marjolein • Natasja • Rens • Denise • Dennis • Ingrid • Lars • Marion • Marijke • Wolf • Daan • Bas • Martijn • Nigel • Nina • William • Stijn • Richard •
Ik denk dat ik best wel veel dingen kan Rens • Martijn • Leonie • Natasja • Daan • Bas • Denise • Nick • Dennis • Elise • Ingrid • Leen • Lars • Lisanne • Marion • Marijke • Marjolein • Nigel • Nina • Wolf • William • Stijn • Richard •


Sociaal zijn
helemaal niet waar
niet echt waar
best waar
helemaal waar
  Het is leuk als andere mensen trots op mij zijn Rens • Daan • Bas • Denise • Nick • Dennis • Elise • Ingrid • Leen • Lars • Lisanne • Leonie • Marion • Marijke • Martijn • Marjolein • Nigel • Natasja • Nina • Wolf • William • Stijn • Richard •
Ik wil dat andere mensen mij eerlijk vinden Rens • Ingrid • Daan • Bas • Denise • Nick • Dennis • Elise • Leen • Lars • Lisanne • Leonie • Marion • Marijke • Martijn • Marjolein • Nigel • Natasja • Nina • Wolf • William • Stijn • Richard •
Als ik iets beloof aan iemand, dan doe ik het ook Daan • Nick • Dennis • Elise • Ingrid • Leen • Martijn • Nina • Wolf • Stijn • Bas • Denise • Lars • Lisanne • Leonie • Marion • Marijke • Marjolein • Nigel • Natasja • William • Richard • Rens •
Ik doe vanuit mijzelf aardig tegen iedereen Lisanne • Natasja • Richard • Denise • Nick • Elise • Leen • Marion • Marijke • Marjolein • Rens • Daan • Bas • Dennis • Ingrid • Lars • Leonie • Martijn • Nina • Wolf • William • Stijn •
Ik ben voor andere mensen betrouwbaar Daan • Bas • Denise • Nick • Dennis • Elise • Ingrid • Leen • Lars • Lisanne • Leonie • Marion • Marijke • Martijn • Marjolein • Natasja • Nina • Wolf • William • Stijn • Richard • Rens •
 


Storend zijn
helemaal niet waar
niet echt waar
best waar
helemaal waar
  Ik roep gemakkelijk vaak door de klas Daan • Bas • Dennis • Lars • Marijke • Martijn • William • Stijn • Denise • Nick • Elise • Ingrid • Leen • Marion • Nina • Wolf • Lisanne • Leonie • Marjolein • Natasja • Richard • Rens •
Ik ben vaak onrustig in de klas Ingrid • Marijke • Wolf • William • Richard • Rens • Daan • Bas • Denise • Nick • Dennis • Leen • Lars • Martijn • Stijn • Elise • Leonie • Marion • Nigel • Natasja • Lisanne • Marjolein • Nina •
Ik maak vaak rare geluiden in de klas Daan • Denise • Dennis • Marion • Marijke • Martijn • William • Bas • Nick • Leen • Lars • Nina • Stijn • Richard • Elise • Ingrid • Leonie • Natasja • Wolf • Rens • Lisanne • Marjolein •
Ik gedraag me regelmatig niet zoals het hoort Daan • Denise • Nick • Dennis • Leen • Lisanne • Marion • Marijke • Martijn • William • Bas • Ingrid • Lars • Leonie • Natasja • Nina • Wolf • Stijn • Elise • Marjolein • Richard • Rens •


Storend zijn
helemaal niet waar
niet echt waar
best waar
helemaal waar
  De juf of meester is regelmatig boos op mij Nina • William • Stijn • Richard • Daan • Bas • Denise • Nick • Dennis • Leen • Lars • Lisanne • Leonie • Marjolein • Nigel • Natasja • Elise • Ingrid • Marijke • Martijn • Wolf • Marion • Rens •
Ik doe regelmatig dingen die eigenlijk niet mogen Denise • Marijke • William • Rens • Daan • Bas • Nick • Dennis • Leen • Lars • Martijn • Marjolein • Nina • Stijn • Richard • Elise • Ingrid • Lisanne • Leonie • Nigel • Natasja • Wolf • Marion •
Ik doe vaak brutaal tegen andere mensen Daan • Bas • Denise • Nick • Dennis • Leen • Lars • Marijke • Martijn • Nigel • Nina • Wolf • William • Stijn • Lisanne • Leonie • Marion • Natasja • Rens • Elise • Marjolein •
Ik let niet goed op in de les Bas • Denise • Martijn • William • Rens • Daan • Dennis • Ingrid • Lars • Marijke • Nigel • Nina • Wolf • Stijn • Leonie • Marion • Natasja • Nick • Elise • Leen • Lisanne • Marjolein •
Geen weergave van gekleurde balkjes? Zet dan het printen van achtergrondkleuren aan: Zie `Pagina-instelling` (Internet Explorer)