Thermometer
De thermometer als meetinstrument

Alle scholen willen veiligheid bieden maar veiligheid is geen zekerheid meer. Huidige scholen zijn vaak meer dan alleen de eigen school. In multifunctionele gebouwen met mensen van andere organisaties komen kinderen in contact met een veel grotere wereld dan voorheen. Veel factoren kunnen inwerken op het gevoel van veiligheid en de veiligheidsbeleving van kinderen. Hoe leerlingen zich op school voelen, hoe zij de veiligheid beleven en zelf veiligheid bieden wordt met deze vragenlijst duidelijker gemaakt.


Over deze Thermometer

De vragenlijst is gedigitaliseerd zodat je met dit programma je leerlingen snel en uitgebreid op naam kunt laten vertellen over hoe zij de veiligheid op en rond school beleven. Er wordt eerst op een vijfpuntschaal gevraagd hoe het staat het gevoel van veiligheid op school. Daarna wordt concreet gevraagd of de leerling last heeft van verbaal of fysiek geweld, pesten of discriminatie. Ook de rol van de leerling zelf, de groep en de leerkracht wordt bevraagd

Wanneer alle leerlingen de vragen hebben beantwoord geeft het programma een totaaloverzicht voor de groep maar wordt er ook op de individuele leerling ingezoomd. Ook is er een globaal rapport dat aan ouders kan worden getoond via het Internet.

Op verzoek van scholen is het mogelijk gemaakt de uitgebreide vragenlijst in drie delen, over drie verschillende momenten (dagen) af te nemen. Ook kunnen delen van de vragenlijst uitgezet worden. Elke voorlaatste afname blijft bewaard in het geheugen zodat je tussen afnamemomenten kunt vergelijken.
De thermometer werd eind jaren negentig in Nederland ontwikkeld door Yvonne Leeman van het SCO-Kohnstamm Instituut.
Het meetinstrument werd ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs waarbij etnische diversiteit en veiligheid op school belangrijk waren.

Inmiddels zien we dergelijke vragenlijsten ook ontstaan om de veiligheid van buurtwijken of afdelingen van bedrijven in kaart te brengen. De vragenlijst voor school gaat over het gevoel en de beleving van veiligheid en sfeer maar ook over concrete zaken rond pesten, discriminatie en geweld.

De vragenlijst is vrij te downloaden via de website van School en Veiligheid, een onderdeel van APS Diensten.


Geschikt voor 5  6  7  8 

Opgaveformulier Resultatenrapport
Individueel rapport Globaal rapport