Leerkracht 1
Leerkracht 2
Ouder 1
Ouder 2
Naam:   Guide B School:   Demonstratie () Eerdere opgave uit archief halen
LICOR       Leids Interdisciplinair Centrum voor Onderwijs Research altijd vaak soms weinig nooit
  01. wil nadrukkelijk steeds dingen voor je doen
02. komt vragen of hij/zij het wel goed doet
03. is onsportief
04. is rusteloos
05. doet zijn / haar best vragen te beantwoorden
06. is gauw ge´rriteerd t.o.v. de volwassene
07. probeert je te provoceren
08. verstoort het spel en werk van de anderen
09. let goed op in de les of bij een uitleg over iets
10. beschouwt straf als onrecht
11. laat allerlei dingen of werkstukjes ter goedkeuring zien
12. wil liever geholpen worden
13. maakt ruzie met andere kinderen
14. maakt zijn / haar taak af
15. heeft belangstelling voor nieuwe dingen
16. beschadigt (school)materiaal
17. zoekt afkeuring
18. werkt goed met andere kinderen samen
19. heeft aandacht voor de les of voor een verhaal
20. vergeet of verliest materialen
21. verzint het mogelijke om je aandacht te krijgen
22. kan op het eigen niveau zelfstandig werken
23. dringt voor bij andere kinderen
24. loopt van zijn werk weg
25. is onverschillig
26. is eerlijk
27. haalt rare en gevaarlijke streken uit
28. pakt spullen van andere kinderen af
29. doet van alles, behalve zijn / haar werk
30. zorgt goed voor zijn / haar spullen
31. vertelt de meest fantastische verhalen
32. kan alleen, dus zonder hulp of aansporing, werken
33. gebruikt lichamelijk geweld tegen andere kinderen
34. begint steeds aan iets anders i.p.v. zijn / haar taak af te maken
35. is ontmoedigd als iets niet meteen lukt
36. is onge´nteresseerd gedurende de les
37. trekt bewust gekke gezichten
38. klikt tegen de volwassene over andere kinderen
39. reageert op opdrachten in de trant van: dat kan ik niet
40. is bang in een groep iets te zeggen
41. durft niet bekende ruimtes in te gaan
42. stelt zich afwachtend op
43. blijft lang met een probleem ploeteren, zonder hulp te vragen
44. heeft moeite zijn / haar mening te uiten
45. is bang voor zichzelf op te komen
46. is bang vragen te stellen
47. vermijd oogcontact tijdens gesprek
48. is bang op te vallen
49. houdt zich afzijdig
50. heeft moeite zijn / haar gevoelens te uiten
51. vermijdt om zelf keuzes te maken, is het steeds met anderen eens  
52. komt moeilijk tot contact in de groep
53. doet actief mee aan een groepsgesprek
54. heeft moeite iets over zichzelf te vertellen
55. laat contact maken aan anderen over